PIZZA
FARAON

Objednávka

Meno a priezvisko: *
Email: *
Tel. kontakt: *
Adresa a číslo domu: *
Meno na zvončeku: *
Poschodie:
Výber jedla:
ks.
Výber jedla/príloh:
ks.
Výber jedla/príloh:
ks.
Výber jedla/príloh:
ks.
Výber jedla/príloh:
ks.
Poznámka k objednávke: